Par mumsMūsu skolēni - mūsu vērtība

Rīgas 74.vidusskola

SKOLAS PAMATMĒRĶI:

  • Radīt tādu izglītības vidi, kura veicina radošas, patstāvīgas un atbildīgas personības veidošanos;
  • Skolēns skolā sasniedz augstu un spējām atbilstošu zināšanu un prasmju līmeni skolā īstenotajās izglītības programmās, attīsta starpdisciplinārās prasmes, attieksmes, apzināti un motivēti iesaistās mācību procesā, gūst ētisku un estētisku ideālu apziņu;
  • Dod skolēniem iespēju veidot savu nacionālo, pilsonisko, reliģisko un kultūras apziņu;
  • Atbalstīt skolotāju un skolēnu iniciatīvu;
  • Veidot pozitīvu attieksmi pret sevi un citiem;
  • Atbalstīt un veicināt skolotāju tālākizglītību;
  • Skolotāji – mācīšanās vadītāji, konsekventi savās prasībās, paraugs savā rīcībā.

1.klases uznemšana

Vecāki var pieteikt bērnu 1. klasē, kad bērns ir sasniedzis obligātās izglītības vecumu - 5 gadus. Mācības uzsāk no 7 gadiem.

Lūdzu iepazīties ar Rīgas domes saistošiem noteikumiem Nr.137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Ievērojot fizisko distancēšanos un epidemioloģiskās drošības pasākumus, Rīgas 74. vidusskola pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu klātienē. Bērna pieteikšana 1. klases pretendentu rindā notiek tikai elektroniski.

Kā to izdarīt?

Vairāk

Izglītības process no 15.novembra

No 15.novembra izglītības process klātienē notiks 1.-3.klasēs, 5.-6.klasēs. 7.- 12. klases 15.- 17.novembrī mācās attālināti.

Izglītībā pamatā saglabātas tās prasības, kas bija noteiktas no šā gada 11.oktobra, bet ir arī jauni nosacījumi.Papildus informācija IZM mājas lapā.

Vairāk

Skolas misija

M

Attīstīt vispusēju personību

Skolas vizīja

V

Iesaistīt mācību procesa visus

Vēsture

H

Skolas vēsture pirmsākumi

>